INTEGRITESPOLICY

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU- förordning som började gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen med ytterligare skärpta krav på hur vi som företag får behandla dina personuppgifter. Med anledning av GDPR har vi nu uppdaterat vår integritetspolicy. Du kan ta del av den genom att ladda ner den i pdf-format.